Alapító tagjaink

Balogh Péter 

Szervezetpszichológus, tanácsadó, oktató, vezetői coach. A Magyarországi Pszichológus Trénerek Egyesületének társalapítója és elnöke, az iCons-Hungary társtulajdonos partnere. Egyéneknek és szervezeteknek segít a hatékonyság növelésében, az erősségek jobb aktivizálásában, a tudatosabb működésben, eligazodni a bizonytalanságban és fejlődni a komplex kihívások közepette. A Budapest Műszaki Egyetem pszichológus mesterképzés oktatója, tréningmódszertant és kreatív szervezetfejlesztési módszereket oktat.

Dr. Billédi Katalin

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egyetemi adjunktusa. Feladatai közé tartozik pszichológiai ismeretek (tanácsadói munka, személyiséglélektan, szociálpszichológia, fejlődéslélektan) oktatása, személyiség- és készségfejlesztő csoportok vezetése. Kutatói tevékenysége középpontjában a segítő hivatás áll. Munka- és szervezet szakpszichológusként, trénerként, coach-ként különböző hivatást gyakorló szakemberek és különböző szervezetek számára tart képzéseket (trénerképzések, szakirányú képzések) és készségfejlesztő programokat, illetve szupervíziót.

Fedor György

Az iCons-Hungary Kft. tanácsadó cég alapítója és tulajdonosa vagyok. Közel 20 éve dolgozok tanácsadóként, 2004 óta tartok készségfejlesztő, személyiségfejlesztő tréningeket. Az utóbbi években leginkább vezetői és vezetői utánpótlás fejlesztéssel foglalkozok, változásmenedzsment és kompetencia fejlesztő folyamatokat támogatok. Abban hiszek, hogy a vezetők és munkatársak fejlesztésében a meglévő erősségekre, kompetenciákra és tapasztalatokra kell támaszkodnunk. Célom, hogy a képzések résztvevőit segítsem abban, hogy saját határaikat átlépve, képesek legyenek folyamatosan fejlődni.

Dr. Fedor István

  Dr. Juhász Márta

A BME GTK Ergonómia és Pszichológia Tanszékén habil. egyetemi docensként dolgozik és a Pszichológia mesterképzés szakfelelőse. Egyetemi oktatóként a vezetéssel és a pszichológiai alkalmasság és kiválasztással kapcsolatos témákat oktatja, kutatóként pedig a veszélyes munkakörnyezetben dolgozó teamek koordinációját és kommunikációját vizsgálja magas stresszhelyzetben. Trénerként és vezetői coach-ként is dolgozik, főleg a biztonsági kultúrával jellemezhető vállalatokban.

Dr. Kun Ágota

Labancz Dániel

Dr. Mészáros Aranka

Oroszné Dr. Perger Mónika

A Budapesti Műszaki-és Gazdaságtudományi Egyetem oktatójaként pszichológiát oktat. Trénerként főként a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak tart szociális készség fejlesztő csoportokat. Emellett veszteség- és gyászfeldolgozó csoportokat vezet, illetve egyéni helyzetben segíti a gyászolókat, mint Gyászfeldolgozás módszer® specialista. Pszichológusként életvezetési tanácsadással, pár-és családterápiával segíti a hozzá forduló klienseket.

 Szatmáriné Dr. Balogh Mária

Munka- és szervezet szakpszichológus, coaching pszichológus és szupervízor, kiképzett tréner. Pszichodráma csoport folyamatelemzéséből írta egyetemi szakdolgozatát. Trénerképzésre Dr. Barlai Róberthez járt az 1990-es évek közepén. Kommunikációs és pályaszocializációs célú tréningcsoportok dinamikájának összehasonlító elemzéséből írta doktori disszertációját Prof. Bagdy Emőkénél. Több, mint 30 éve tanít és tart tréningeket egyetemeken vezetési és több készségfejlesztési témában. A szervezeti mediátor szakirány megalapítója a METU-n MSC szervezés-vezetés szakon. Tanácsadóként, trénerként 28. éve támogatja a cég- és HR vezetőket abban, hogy a problémák és a kihívások azonosításán túl kialakítsák és megvalósítsák fejlesztési koncepciójukat. Esetmegbeszélő csoportot vezet és szupervíziót nyújt trénereknek, coachoknak.

Dr. Szentmihályi Károly